Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach

Systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu według normy PN-EN 50131-1 w zależności od kategorii zagrożonej wartości (Z1 do Z4) dzielą się na cztery poziomy zabezpieczeń od stopnia 1 do stopnia 4.
Każdy system alarmowy sygnalizacji włamania i napadu należy tak zaprojektować i zainstalować, aby spełniał określone wymagania dla warunków środowiskowych, które mogą występować w chronionych obiektach. Wszystkie czynniki tj. temperatura, wilgotność, korozja oraz zanieczyszczenia przemysłowe mogą mieć wpływ na prawidłową pracę całego systemu alarmowego SWiN.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Posiadamy odpowiednie uprawnienia do projektowania i instalowania systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu dla wszystkich czterech stopni.

Dysponujemy również najbardziej nowoczesnymi urządzeniami stosowanymi w systemach alarmowych SWiN. Urządzenia te zabezpieczają obiekty całodobowo z możliwością wyłączania poszczególnych stref dozoru, posiadają podwójne system kontroli i zapamiętywania alarmu. Pracują w tzw. „pętli”, a to oznacza, że zasilanie czujników odbywa się dwustronnie poprzez moduły komunikacyjne. Zainstalowane czujniki w zależności od stopnia systemu alarmowego SWiN chronią przestrzeń pomieszczeń, wszystkie otwory oraz teren wokół chronionego obiektu. Centrale są przystosowane do podłączenia sygnalizatorów akustyczno-optycznych oraz innych urządzeń peryferyjnych, takich jak:

  • pasywne czujki podczerwieni,
  • dualne czujki ruchu,
  • czujki magnetyczne,
  • czujki sejsmiczne,
  • czujki zbicia szkła,
  • przyciski napadowe ręczne i nożne,
  • klawiatury cyfrowe,
  • modemy telefoniczne i TCP/IP,
  • nadajniki GSM/GPRS.

Wykonywane przez nas instalacje posiadają możliwość integracji systemu alarmowego SWiN z innymi systemami bezpieczeństwa i sterowania automatyką chronionych obiektów.

Wszystkie urządzenia stosowane przez naszą firmę posiadają deklarację zgodności wyrobu z normą PN-EN 50131. Firma nasza posiada bardzo duże doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu systemów SWiN w stopniu 3 i 4 dla obiektów bankowych i przemysłowych.

Kontakt

Dane teleadresowe i położenie biura ELPROMA SECURITY

Adres

PHU Elproma Sp. z o.o.
ul. Syta 177
02-987 Warszawa

Dane rejestracyjne

Koncesja: MSWiA L-0145/03
KRS: 0000151959
Kapitał zakładowy: 98.000 zł

Telefon

+48 606 270 756

E-mail

elproma@elproma.pl

Położenie biura na mapie

MISJĄ FIRMY
JEST ZAPEWNIENIE
TWOJEGO
BEZPIECZEŃSTWA

flota Elproma
flota Elproma